Abdominoperineal reseksjon av rektum

last ned operasjonsguide

ELAP (Ekstralevator Abdominal Perineal Reseksjon)

last ned operasjonsguide

Ende-colostomi

last ned operasjonsguide

Ende-ileostomi

last ned operasjonsguide

Hartmanns prosedyre

last ned operasjonsguide

Høy anterior reseksjon av recto-sigmoid reseksjon

last ned operasjonsguide

Ileo-analt reservoar

last ned operasjonsguide

Venstresidig hemikolektomi

last ned operasjonsguide

Bøyle-colostomi

last ned operasjonsguide

Bøyle-ileostomi

last ned operasjonsguide

Lav anterior reseksjon av rektum

last ned operasjonsguide

Panproktokolektomi

last ned operasjonsguide

Høyresidig hemikolektomi

last ned operasjonsguide

Sigmoid kolektomi

last ned operasjonsguide

Total kolektomi

last ned operasjonsguide

 

Våre partnere og akkrediteringer

  • Medilink logo
  • BSF logo
  • SHA logo
  • Investors in People logo
  • BHTA logo
  • UTA logo
  • SGS logo