Photo1

Betingelser og vilkår for bruk

Ved å bruke dette nettstedet anses det som at du har samtykket til Betingelser og vilkår for bruk og Personvernerklæring. Dersom du ikke samtykker i betingelsene skal du ikke fortsette å bruke dette nettstedet.

Informasjon om nettstedet

Vi gjør vårt beste for å sikre at informasjonen på dette nettstedet til enhver tid er nøyaktig og til hjelp. Vi kan imidlertid ikke alltid garantere nøyaktigheten av denne informasjonen og kan ikke holdes ansvarlige for all bruk eller tillit du har til dette unntatt dersom det er særlig avtalt med oss i en ytterligere avtale vi inngår skriftlig med deg.

Vi gjør vårt beste for at dette nettstedet virker som det skal til enhver tid, men vi gir ingen garantier for tilgjengeligheten eller åpenheten til nettstedet, og (unntatt det som ellers er lagt ut i disse betingelsene og vilkårene) vi er ikke ansvarlig for skade, tap, kostnader eller utgifter som du måtte bli rammet av som følge av manglende tilgjengelighet eller åpenhet til nettstedet.

Informasjonen som finnes på sidene med individuelle operasjoner og avsnittet om “Å leve med ...” er generell, og den er ikke ment som en veiledning i kirurgiske prosedyrer som er beskrevet av forbrukere i det avsnittet eller ment som erstatning for råd som blir gitt av en uavhengig fagperson med erfaring og som praktiserer innen det området. Brukere tilrådes å rådføre seg med en uavhengig fagperson og kontrollere all produktinformasjon for spesifikke opplysninger og alle ny eller oppdatert informasjon eller endringer med tanke på disse kirurgiske prosedyrene. Ingen krav eller anbefalinger er foretatt for noen råd som er gitt på sidene med individuelle operasjoner og avsnittet om “Å leve med ...”, og redaktør og utgiver frasier seg ansvar for nøyaktigheten av informasjonen som er gitt heri og alle følger av all bruk og misbruk i sin ytterlighet innenfor lovens rammer.

Bilder og beskrivelser av produkter

Selv om vi forsøker å sikre at alle fotografier og beskrivelser som finnes på dette nettstedet er fullt ut representative, er de kun ment som en veiledning for identifikasjon av hvert enkelt produkt. Vi forbeholder oss retten til å endre produktspesifikasjoner som et tiltak til forbedring.

Lenker

Alle lenker (enten det er en hypertekstlenke eller annen henvisningsanordning) som brukes på dette nettstedet er kun gitt for bruk og bekvemmelighet for den besøkende. Lenken representerer ingen støtte eller anbefaling fra vår side, og dette betyr ikke at vi har noen forbindelse med det nettstedet som lenken leder til. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på noen nettsteder som har lenker på dette nettstedet eller juridiske følger av at du inngår kontrakter med tredjeparter som har disse lenkede nettstedene, og vi aksepterer intet ansvar for skade, tap, kostnader eller utgifter som du måtte bli rammet av som følge av dette.

Tap/skader

Vi er ikke ansvarlige for noe tap, skade, kostnader, forsinkelser eller annet erstatningsansvar i det hele tatt (inkludert ubegrenset ethvert økonomisk tap som for eksempel tap av fortjeneste) som du kan rammes av som følge av enhver hendelse utenfor vår rimelige kontroll (inkludert ubegrenset enhver svikt av overføring, kommunikasjon eller datamaskiner eller andre fasiliteter eller din manglende tilgang til nettstedet, uansett årsak, eller enhver svikt, feil eller forsinkelse ved sending eller mottak av ethvert varsel eller kommunikasjon eller instruksjon med post eller annet elektronisk medium). Intet innen disse betingelser og vilkår er med på å ekskludere, begrense eller innskrenke vårt ansvar for død eller personlig skade.

Når du opptrer som en forbruker, er det intet i ovennevnte begrensninger som påvirker dine lovbestemte rettigheter.

Opphavsrettigheter, logoer, patenter og varemerker

Alle immaterielle rettigheter og merverdi til og i forhold til innholdet på nettstedet tilhører enten oss selv eller våre leverandører. Spesielt er viste varemerker registrerte og intet som er tatt med i disse betingelsene eller nettstedet skal fortolkes som innvilget ved implikasjon, innsigelsesavskjæring eller på annen måte, enhver godkjenning eller bruksrett til å bruke noen av varemerkene uten vår tillatelse. Kopiering og utskrifter av de nettsidene som inneholder varemerkene er imidlertid tillatt innenfor omfanget av godkjenningen vist nedenfor.

Du kan laste ned til en lokal harddisk og skrive ut utdrag fra nettstedet kun til personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan også kopiere utdrag på nytt til andre for deres personlige og ikke-kommersielle bruk.

Du kan ikke reprodusere deler av eller hele innholdet av nettstedet i noen form eller format med mindre det til personlig og ikke-kommersiell bruk. Du må ikke kopiere eller på annen måte innlemme eller lagre noe av innholdet på dette nettstedet på andre nettsteder, elektroniske lagringssystemer, publikasjoner eller andre arbeider (gjelder både papirkopier, elektroniske kopier og andre formater).

Du må ikke vise i ramme eller lage lenke til nettstedet eller deler av det uten vår uttrykkelige tillatelse.

Produkter

Produkter som er omtalt på nettstedet er nødvendigvis ikke tilgjengelige i alle land vi leverer til. Navn og spesifikasjoner kan også variere fra land til land. Rådgiving om bruk kan variere, så vi anbefaler at du rådfører deg med lokalt helsepersonell og alltid leser gitte instruksjoner.

For ytterligere informasjon, send en e-post til international.customerservice@salts.co.uk.

Endringer av betingelser og vilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre betingelser og vilkår som dette nettstedet tilbys på når som helst. Enhver endring av betingelser og vilkår vil være gjeldende med en gang de blir oppgitt i teksten for betingelser og vilkår som publiseres på dette nettstedet. Du bør kontrollere betingelser og vilkår regelmessig for å sikre at du er oppmerksom på og etterkommer den aktuelle versjonen.

Tolkning, konstruksjon, effekt og håndhevelsen av denne avtalen skal underlegges engelsk lov, og du og vi samtykker i at engelsk domstol skal ha domsmyndighet i tvisttilfeller.

Det grønne løftet (Green Promise) miljøpolitikk

Salts Healthcare Ltd er klar over at deres aktivitet kan påvirke miljøet. Vår politikk og tilknyttede miljøsystem gir rammeverket for forutsetninger og oppnåelse av våre målsettinger for miljøet. Les Salts Det grønne løftet (Green Promise) miljøpolitikk (PDF) (PDF).

Våre partnere og akkrediteringer

  • Medilink logo
  • BSF logo
  • SHA logo
  • Investors in People logo
  • BHTA logo
  • UTA logo
  • SGS logo

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for markedsføring (hvis relevant), og for å gi deg en bedre opplevelse ved å tillate at vi husker deg og analyserer hvordan du bruker nettstedet vårt. For å akseptere informasjonskapsler, klikker du på “Godta alle informasjonskapsler”. Eventuelt kan du bare velge “vesentlige informasjonskapsler” som er påkrevet av nettstedet. Du kan når som helst klikke på vår kontrollpanel for informasjonskapsler og velge et annet alternativ.  |  Se vår retningslinjer for personvern eller retningslinjer for infomasjonskapsler

Bare godta vesentlige informasjonskapsler Godta alle informasjonskapsler