Ileostomi ileostomy

“Min ileostomi står ikke i veien for min karriere”

Sarah, 34, ileostomioperert og markedssjef

Før jeg ble operert visste jeg ikke en gang hva en ileostomi var. Jeg trodde det var noe som skjedde med gamle mennesker — ikke meg! Og selvfølgelig hadde jeg masser av spørsmål. Ville alle på kontoret få vite om min operasjon? Hvordan ville mine medarbeidere takle det mens jeg var borte? Hvor fort kunne jeg komme tilbake på arbeid? Jeg fikk mange svar fra Salts Healthcare og de dyktige menneskene som driver dette nettstedet.

Enten du nettopp har fått diagnosen, nylig har vært gjennom operasjonen eller er en ileostomioperert som lever med din ileostomi inneholder dette avsnittet all informasjon du trenger.